Rekrutacja Marynarzy

Przedsiębiorstwo Olimpic zajmuje się rekrutacją od początku swojej działalności. W chwili obecnej pomagamy marynarzom w poszukiwaniu pracy na całym świecie. Pośredniczymy w zatrudnieniu u armatorów zagranicznych z przewagą firm greckich.
Wszystkich naszych pracowników cechuje profesjonalizm, pracowitość i uczciwość.
Kwalifikacje niezbędne do wykonywania poszczególnych zawodów potwierdzone są dyplomami i certyfikatami.

Pobierz formularz aplikacji (DOC)
(wypełniony formularz można przesłać faxem)

 

Obecne minimum jakie muszą spełniać kandydaci do pracy to posiadanie:

  •  książeczki żeglarskiej
  •  kursu ochrony przeciwpożarowej
  •  kursu odpowiedzialności wspólnej
  •  kursu pierwszej pomocy
  •  kursu medyczny
  •  aktualnego świadectwa zdrowia
  •  paszportu

Oprócz w/w podstawowych dokumentów w zależności od zajmowanego stanowiska należy przedłożyć dyplom lub certyfikaty poświadczające umiejętności i prawo do wykonywania danego zawodu.

Szczegółowych informacji możecie Państwo zasię-gnąć w naszym biurze od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00.